Svängsta taxameter fra ukjent år. Starttaxten på dette taxameteret er 2,10 kr